ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้ง สถานที่ถ่าย : ABAC บางนา (ภาพดิบยังไม่มีการรีทัช)
สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งที่ ABAC บางนา ลูกค้าต้องดำเนินการเองในการติดต่อสถานที่ถ่าย
ต้องมีรถมารับทีมงานในการยกกองเพราะทีมงาน 1 ชุดมี 3-4 คน