ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้ง สถานที่ถ่าย : Classic French Studio ถ.สวนผัก ซ.43 ตลิ่งชัน

ลูกค้าติดต่อสถานที่เอง มีรถมารับทีมงานในการยกกอง เพราะทีมงาน 1 ชุดมี 3-4 คน