ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้ง สถานที่ถ่าย : Luxor BKK Hotel ปากเกร็ด นนทบุรี
สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งที่ Luxor ค่าสถานที่ 2,500 บาท ต้องมีรถมารับทีมงานในการยกกอง เพราะทีมงาน 1 ชุดมี 3-4 คน