ภาพเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้ง คู่ที่ 3 ของวันที่ 3/2/2559(ภาพถ่ายจากกล้องมือถือ)www.tulipweddingstudio.com

Posted by Tulip Weddingstudio on 3 กุมภาพันธ์ 2016
 

คลิปเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้งคู่ที่ 3 วันที่ 3/2/2559สามารถดูคลิปสั้น
บรรยากาศเบื้องหลังการถ่ายพรีเวดดิ้งใน Youtube ของร้านที่ช่องhttps://www.youtube.com/channel/UCEj7mfQa8
WOIVWDyJUjTuQAwww.tulipweddingstudio.com

Posted by Tulip Weddingstudio on 3 กุมภาพันธ์ 2016

ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้ง สถานที่ถ่าย : เรื่อนไทย บางใหญ่
สำหรับการถ่ายพรีเวดดิ้งที่ เรื่อนไทย บางใหญ่ ลูกค้าติดต่อสถานที่เอง มีรถมารับทีมงานในการยกกอง เพราะทีมงาน 1 ชุดมี 3-4 คน