ตัวอย่างภาพพรีเวดดิ้ง สถานที่ถ่าย : วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จ.นนทบุรี

ลูกค้าติดต่อสถานที่เอง มีรถมารับทีมงานในการยกกอง เพราะทีมงาน 1 ชุดมี 3-4 คน